Skład Rady Naukowej III kadencji (2017-2020)

Skład Rady Naukowej PTI powołanej na XII Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego 24 czerwca 2017 r. na kadencję 2017-2020:

 • dr hab. Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr inż. Przemysław Jatkiewicz (Oddział Pomorski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz  Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr hab. inż. Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski)
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)
 • prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski)
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski)
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski)
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski) 

 

Rada Naukowa na swoim pierwszym posiedzeniu 16 września 2017 r. wybrała ze swego składu:

 • przewodniczącego Rady: został nim prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski,
 • wiceprzewodniczących Rady: zostali nimi dr hab. Zygmunt Mazur i prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski,
 • sekretarza Rady: został nim dr hab. Jakub Swacha.